Kurumsal Koçluk Hizmetleri

Kurumsal koçluk hizmetini deneyimleyen ve uygulamaya başlayan bir yönetici, daha güçlü takımlara sahip oluyor. Kilit çalışanları organizasyona katıp, uzun soluklu devam edebilmesini sağlıyorlar. Kurumlarda daha etkin müşteri hizmeti sunuyor. Çalışanlar onları ve olumlu etkilerini hatırlıyor.

Koçluk çalışmalarında; koçluk alan ile koç arasında güven ve açık iletişime dayalı bir süreç inşa edilir.

  • İş yaşamındaki bariyerler, etkileşim, zaman yönetimi ve geleceğe yönelik kişisel/profesyonel hedeflere ilişkin değerlendirmelerin yapılması,
  • Yoğun iş temposu içerisinde yönetilmesi gereken çok sayıdaki iş ve ilişkilerde verimin güçlenmesi,
  • Kişisel farkındalığın ve başarının artması, bu çerçevede alınacak aksiyonlar ile hedeflenen gelişimin gerçekleşmesi,
  • Şirket değerlerini yaygınlaştırma ve kişisel imaj yönetimi ile bütünsel yaklaşımı kuvvetlendirmesi gibi konular ele alınır.

Adımlar:

  • Koçluk alan kişi ve koç arasında, koçluk alan hakkında bilgi paylaşımı yapılır. Koçluk çalışmasına yön verecek gereksinimler ve beklenen sonuçlar üzerine görüşülür.
  • Koçluk çalışması, koç ve koçluk alan yöneticinin ajandasına göre ayda 1 veya 2 görüşme olacak şekilde 6 seans olarak planlanır.