Bütünsel Koçluk Hizmetleri

Odağı şimdiye verme ve hayatı yargılamadan kabullenici bir tutumla izleme modeli ile uygulanan bireysel koçluk çalışmaları yapıyoruz.

Bizim için koçluk, kişinin en yüksek potansiyeline dönüşümünü yönetme sürecidir.

Bu ilkeye bağlı koçun görevleri;

 • Farkındalık uygulamalarını öğretmek
 • Duyguları tanımlama ve denetleme becerilerini geliştirmek
 • İçsel motivasyon kazandırmak
 • Güçlü sorularla bakış açısını genişletmek

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olup hayatında yeni açılımlar sağlamak, denge yaratmak ya da gideceği yönü netleştirmek isteyen herkese uygulanılır.

Örnek konu başlıkları;

 • Gelecek ve Kariyer Planı
 • Kişisel İmaj ve Öz-sevgi
 • İlişkilerde Etkili İletişim
 • Bolluk ve Bereket Bilinci
 • Zaman Yönetimi
 • Kaygı ve Stresle Başa Çıkma
 • Hayatında Denge Oluşturma
 • Yönetsel Beceriler
 • Girişimcilik
 • Hedef ve Vizyon Belirleme

Bütünsel koçluk hizmeti en az dört seanslık türkçe içerikli paketlerden oluşur. Seans süresi 50 dakikadır. Bu hizmetimizden görüntülü online olarak yararlanabilirsiniz.