Değerlendirme Merkezi (Assessment Center)

Bireyin sahip olduğu yetkinler, iş simülasyonu aracılığıyla OL Danışmanlık danışmanı, ve şirket yöneticileri ile birlikte değerlendirilir.

 Uygulanan iş simülasyonu ile kısıtlı süre de ve konfor alanı dışında sergilenen durumsal yaklaşım gözlemlenir.

10 yıl üzerindeki sektör deneyiminden yola çıkarak sağladığı verilerin yüzde doksan seviyesinde doğruluğu garanti verilir.

Gelişim Merkezi uygulamaları; şirketlerin hangi eğitim planına ihtiyaç duyduğunu sağlayan bir pusula, terfi kararlarını eşit koşullarla neticelendiren bir enstrüman ve de yönetsel pozisyonlarda doğru kişiyi seçebilmek için önemli ve somut veriler sağlayan bir göstergedir.  Uygulama esnasında verilen tepkinin ölçümü yapılır. Örneğin problemli bir müşteri deneyimi içindeyken katılımcının çözüm önerileri dışında, sözlü ve sözsüz iletişim becerileri de gözlemlenir.

Katılımcıya eğitim ve iş deneyimi dışında öznel yetilerini sergileme fırsatı verir

Gelişim Merkezi hizmeti için iş simülasyonu, rol oynama, gözlemcilik, raporlama hizmetleri tekli ya da hepsi bir arada sağlanır.

Süreci yöneten danışman, finalde karşı tarafı gelişmesi gereken noktalarla ilgili verimli ve somut uygulamalarla yönlendirir. Bu şekilde değerlendirme mekanizması, gelişim planı ile desteklenir.