Yetkinlik Eğitimleri

OL Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Hizmetlerinin sonuç odaklı ve başarısı kanıtlanmış teknikleri ile kişisel ve kurumsal etkinliği artırmak; bu tekniklerin nasıl uygulamaya geçirileceğini öğretmek, günümüzde giderek artan iş yükü ve çevresel baskılarla başa çıkarak, zamanla barışık olmak için; sonuç almaya, genel bakış, kontrol ve hakimiyet sahibi olmaya, zamanı stratejik olarak planlamaya yönelik teknik ve yöntemleri öğretmek; bütünsel ve kullanışlı tek bir sistem içinde zaman kontrolünü artırmak ve karşı tarafa etkili bilgi akışı sunum becerileri ile sağlamak için katılımcılara destek vermeyi amaçlamaktadır.

Fark Yaratan Sunum Becerileri Eğitimi ile;

 • Sözlü ve sözsüz iletişim araçlarını etkin yönetebilen bilinçli farkındalık yaklaşımını geliştirmek,
 • Sunumların etkililiğini ve verimliğini artırmak,
 • Açık, net ve iz bırakan mesaj oluşturmak ve aktarmak,
 • Katılımcıları yönetebilmek ve soruları karşılamak,
 • Heyecanı yönetime uygulamalarını içselleştirmek; üzerine kazanım sağlanır.

Zaman Yönetimi” Eğitimi İle;

 • Zaman ve bilinç eşleşmesini geliştirmek,
 • Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek kilit alanlarını belirleyebilmek,
 • İşleri önceliklendirmek,
 • Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilmek,
 • Yetki devrinin etkin bir yönetim aracı olduğunu fark etmek,
 • Toplantı yönetimi konusunda yeni ve etkili yöntemler öğrenip uygulayabilmek; üzerine kazanım sağlanır.

Marka Özelleştirme” Eğitimi İle;

 • Organizasyonun değerlerini belirleme ve yaygınlaştırmak,
 • Kişisel marka oluşturma ve geliştirme stratejileri,
 • Güven- Tutarlılık- Saygınlık ve Markanız üzerine odaklanmak,
 • İletişim Mesafesi (Sosyal medya, mail ve yüz yüze) kurmak,
 • Hedef kitle tanımını belirlemek, buna bağlı İkna yöntemlerini inşa etmek
 • Kanaat önderi algısı yaratmak; üzerine kazanım sağlar.

Eğitim grupları en fazla 21 kişilik sınıflar için uygulanır. Bir ya da 2 tam gün sürer. Bilgi paylaşımı, egzersiz ve simülasyon uygulaması nedeniyle aktif katılım beklenir. Katılımcılara OL Danışmanlık katılım belgesi verilir.

Orta-üst düzey yönetici ve yönetici adayları, yetenek geliştirme program katılımcıları, oryantasyon sürecine dahil yeni mezunlar, üniversite son sınıf öğrencileri, girişimciler ve kişisel gelişime ilgi duyan kişi ve kurumlara açık eğitimlerdir.