Fark Yaratan Sunum Becerileri

Programın Amacı;

OL Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Hizmetlerinin sonuç odaklı ve başarısı kanıtlanmış teknikleri ile kişisel ve kurumsal etkinliği artırmayı; ilişki yönetimi adına empati geliştirerek sağlıklı iletişim için konuşma, dinleme, algılama ve beden dili konularında bireysel gelişime katkıda bulunmayı bu tekniklerin nasıl uygulamaya geçirileceğini öğretmeyi hedefler.

Bütünsel ve kullanışlı tek bir sistem içinde zaman kontrolünü artırmak ve karşı tarafa etkili bilgi akışı sunum becerileri ile sağlamak için katılımcılara destek vermeyi amaçlamaktadır.

Programdan Kazanım;

 • Olumlu ilk izlenim yaratma, üzerine odaklanıp sunumda dinleyicilere profesyonellik ve yetkinlik aşılayabilecek.
 • Güvenilirlik sağlamak başlığı altında; kurum hakkında olumlu izlenim bırakacak. Bilgiyi destekleyici kanıt ile sunabilecek.
 • Karmaşık bilginin sunulması gerektiğinde; karışık bilgileri basit ve anlaşılır bir şekilde, ilgi çekici bir yöntemle sunacak. Dinleyicilerin seviyesinde iletişim kuracak.
 • Kişinin iletişim engellerini tespit etmesini ve çözüm üretmesini sağlayacak teknikler öğrenecek.
 • Sunumda Etki Bırakmak üzerine;
 • Jest, mimik ve vücut dili ile etkiyi arttırmak,
 • Yazılı materyali etkili bir şekilde sunmak,
 • Esnekliğimizi engelleyen etkenlerin üstesinden gelmek,
 • Dinleyenleri motive etmek üzerine bilgi sahibi olacak.
 • Katılımcıları harekete geçirmek için ikna etmenin önemini kavrayacak. Güvenilir kanıtlar sunabilmeyi etkili iletişim aracı olarak kullanabilecektir.

Özellikler:

 • “Fark Yaratan Sunum Becerileri” eğitimi toplam 2 gün sürmektedir. Eğitim tüm aşamalarında uygulamalı olup katılımcıların eğitim boyunca aktif katılımını gerektirmektedir. Farklı departmanlarda uzman ve ekip yönetme deneyimine sahip kişiler için uyarlanmıştır.
 • Katılımcılara eğitim esnasında onlarda kalması için uygulama ve egzersiz dokümanı verilmektedir.
 • Teklif onayına bağlı katılımcılar için zaman yönlendirmesi ve de program içeriği paylaşılır.